EGEA, Zavod za naravo

se ukvarja z raziskovanjem, ohranjanjem in promocijo narave ter naravne dediščine.


Osnovni podatki:

  EGEA, Zavod za naravo / EGEA, Institution for Nature

  TACENSKA CESTA 135A, SI-1133 LJUBLJANA, SLOVENIJA
  Matična številka: 3613372000
  Davčna številka: SI99689529
  TR: SI56 0510 0801 5175 642, ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana


Dejavnosti zavoda:

  • Naravoslovno, okoljsko in naravovarstveno ozaveščanje in izobraževanje - organizacija predavanj, razstav, delavnic, ekskurzij in taborov.
  • Znanstveno-raziskovalna dejavnost na področju varstva narave in okolja - raziskovanje in identifikacija žuželk, vrednotenje biodiverzitete, svetovanje pri upravljanju z zavarovanimi območji, analize socio-ekonomskih vplivov naravovarstvenih ukrepov.
  • Izdajanje izobraževalne in strokovne literature.


Naloge zavoda so:

  • varstvo vrst, varstvo habitatov, varstvo območij, ohranjanje biodiverzitete, naravnih vrednot in krajine, splošna naravovarstvena dejavnost, upravljanje na področju naravovarstva;
  • ozaveščanje in izobraževanje: prirejanje predavanj, srečanj, ekskurzij, razstav, taborov, konferenc, muzealska dejavnost, urejanje in  upravljanje spletnih portalov, izdajanje in distribucija strokovnega in izobraževalnega gradiva ter drugih publikacij;
  • znanstvenoraziskovalna dejavnost: strokovno in znanstvenoraziskovalno delo s področja varstva narave in okolja;
  • razvojne in svetovalne dejavnosti na področju okoljevarstva in naravovarstva,
  • identifikacija vrst in priprava strokovnih mnenj,
  • razvoj programske opreme za popis in vrednotenje biodiverzitete;
  • sodelovanje z drugimi nevladnimi in vladnimi organizacijami na lokalni, regionalni in mednarodni ravni.